Az Agrárius Kft. tevékenységének elemzése pénzügyi mutatószámok segítségével

Dátum
2014-05-23T09:30:05Z
Szerzők
Varga, Zsanett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomat az Agrárius Kft. elemzéséről készítem. Elemzésem célja, hogy a beszámolóból kiindulva sikerüljön megismertetni az olvasómmal az Agrárius Kft. mőködését az ehhez alapul vett és kiszámolt likviditási mutatók, korrigált likviditási mutatók, mőködési-és pénzciklus, eladósodottsági, fedezetségi és tıkeáttételi mutatók tükrében a vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozóan, figyelemmel arra, hogy valós képet alkossak a vállalkozás fizetıképességérıl a 2009-2012-es időszak során.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, pénzügyi elemzés
Forrás