9630582716

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"A hivatalos építészet VI., magyar királyként III. Károly, Mária Terézia és II. József alatt jól megkülönböztethető formákat öltött. Nem csupán az építészeti stílusok közötti eltérések jelentettek különbséget a három fázis között, hanem a mondanivaló, a jelentés kifejezésének eszközei is. Világosan látható, hogy VI. (III.) Károly idején a monarchikus propaganda a késő barokk látványos, allegorikus eszközeit használta bonyolult programokban megfogalmazott mondanivalója hirdetéséhez. Mária Terézia uralkodása idején változtak az eszközök: a kor művészi színvonalán álló, az uralkodói rezidencia programjával épített, reprezentatív királyi palota hirdette a főváros királyi székhely voltát. (...) II. József idejében ismét változott az állami építészet képe. Jellemző, hogy ekkor a barokk reprezentálás, a rokokó finomságok és a királyi méltóság hirdetése helyett az államot, a rendet, a racionálisan felépített, logikusan működő központi hatalmat fejezte ki a hivatalos építészet. Ezeket a - koronként változó - eszközöket, és a megjelenített mondanivalót, a kitűzött célokat szeretnénk a továbbiakban bemutatni az udvari (központi) megrendelésre készült pest-budai építkezések áttekintésével." (Részlet a kötet Bevezetéséből) Ezeket a - koronként változó - eszközöket, és a megjelenített mondanivalót, a kitűzött célokat szeretnénk a továbbiakban bemutatni az udvari (központi) megrendelésre készült pest-budai építkezések áttekintésével." (Részlet a kötet Bevezetéséből)
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények