Candida glabrata és Candida tropicalis izolátumok szaporodásának in vitro gátlása caspofungin és nikkomycin-Z jelenlétében

Dátum
2010-05-10T08:00:44Z
Szerzők
Kovács, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban egyre nő az invazív és nem invazív, sarjadzó gombák által okozott fertőzések száma, melyek kialakulásában számos tényező játszik szerepet. Az immunszupresszív terápia, a hosszú ideig tartó antibiotikumos kezelés, az újabb betegségcsoportok (pl. AIDS) megjelenése, a súlyos alapbetegségek (leukémia), a korszerűbb diagnosztikai eljárások (katéterezés), valamint az antimikotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciájuk mind-mind hozzájárulnak a gombák emberi szervezetben való elszaporodásához (14). Az életet veszélyeztető gombafertőzések kialakulásáért közel 90 %-ban a Candida fajok felelősek, de mellettük meg kell említeni az Aspergillus fajokat, illetve a Cryptococcus neoformans-t is. Klinikai vizsgálatok szerint Candida fajok 30 %-ban a garat- és szájüregben, 5 %-ban a jejunumban, 55 %-ban az ileumban fordulnak elő, valamint a székletben 65 %-ban mutathatók ki (13). A Candida fajok közül legvirulensebb a Candida albicans, de az utóbbi időben fokozatosan növekszik a nem-Candida albicans Candida fajok okozta fertőzések száma is (12). Ezeknek a sarjadzó gombáknak ugyan kisebb a virulenciájuk, de az antifungális szerekkel szemben kialakuló primer illetve szekunder rezisztenciájuk miatt súlyosbodó problémát jelentenek. Ezekkel a patogén, sarjadzó és penészgombákkal szemben megoldást jelentettek az 1950-es években bevezetett széles hatásspektrumú poliének (amphotericin B), melyek fungicid hatásúnak bizonyultak. A poliének mellett az azolokat, az újabb triazolokat és az echinocandinokat szükséges megemlíteni fontos antifungális szerekként, melyek lehetnek fungisztatikus, valamint fungicid hatásúak a Candida fajokkal szemben és mivel kevesebb illetve enyhébb káros mellékhatásokat okoznak, ezért a régebbi toxikusabb antimikotikumokat (AMB, 5-FC) napjainkban egyre inkább háttérbe szorítják (47). Az echinocandinok (caspofungin, micafungin, anidulafungin) szerepe egyre nő a szisztémás mikózisok kezelésében, azonban hatékonyságuk további vizsgálatot igényel a velük szemben kialakuló rezisztencia és a megfigyelt paradox növekedés miatt (23,51). A paradox növekedés, melyhez hasonló jelenséget a baktériumoknál már korábban leírtak, a gombaellenes szer alacsony és magas koncentrációján figyelhető meg, de a köztes koncentráción nem (15,23,51). Leggyakrabban a caspofunginnal (CAS) kapcsolatban számoltak be a jelenségről, amely antimikotikum a sejtfal felépítését akadályozza a glukán szintézis gátlása révén és hatására fokozódik a sejtfal kitin szintézise, amely ugyanakkor a nikkomycin-Z-vel (NIK) gátolható (5,51). A kombinációban történő alkalmazás előnye a fokozottabb hatékonyság, a szerek alacsonyabb dózisú alkalmazásából adódó csökkent toxicitás, a kevesebb mellékhatás és a szélesebb hatásspektrum (17,57).
Leírás
Kulcsszavak
Candida, caspofungin
Forrás