Véletlenszámgenerátorok-lineáris rekurzív sorozatok

Dátum
2006-07-25T12:37:07Z
Szerzők
Gyüre, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Manapság az élet számos területén használunk véletlen számokat. Természeti jelenségek, gazdasági folyamatok valósághű szimulációjához, közkedvelt számítógépes játékokhoz, különböző szerencsejátékokhoz véletlenül előállított számokra, számsorozatokra van szükség. Számítógépes algoritmusok hatékonyságát, hibatűrő képességét jól ellenőrizhetjük, például, ha adatforrásnak véletlen számokat választunk. Különböző numerikus módszerek alapjai is véletlen számokra épülnek. Véletlen számok előállítására többféle lehetőségünk nyílik. Kezdetben különböző véletlen kísérleteket, véletlen statisztikai adatokat használtak, majd az 1940-es évektől kezdődően erre a célra épített készülékek segítségével állítottak elő véletlen számjegyeket. Ezek a fizikai szerkezetek általában valamilyen természeti jelenség egyik állapotjelzőjének megfigyelése szolgáltatja. Az általuk előállított számokat valódi vagy természetes véletlen számoknak nevezzük. Valódi véletlen számot ad például egy véletlen zajt előállító berendezés zajgörbéjének a vizsgálata, vagy egy sugárzó forrást használó mérőműszer. A természetes véletlenszám generátorok egyik nagy hátránya, hogy a generált számsorozat nem ismételhető meg. Bizonyos esetekben – például program belövésnél, összehasonlításnál – pedig sokszor kívánatos lenne. További hátrányuk, hogy a készülék meghibásodhatnak, és a hibát csak nehezen és hosszabb idő után lehet észlelni. A modern számításokban determinisztikus algoritmusok segítségével generálunk véletlen számokat. Ezek a számok nem valódi véletlenek, de úgy látszanak, mintha valóban véletlenek lennének. Ezért a determinisztikus úton előállított számsorozatokat pszeudovéletlen, kvázivéletlen vagy álvéletlen sorozatoknak nevezzük. Ezek a sorozatok számítógép által előállított periodikus sorozatok. A dolgozatban a pszeudovéletlen számok előállítására szolgáló különböző módszerek, és tesztelési módok átfogó bemutatására, valamint néhány, a gyakorlatban alkalmazott generátorok ismertetésére kerül sor. További célja dolgozatomnak egy, a témavezetőm által ajánlott lineáris rekurzióra épülő véletlenszám generátor bemutatása, és tesztelése.
Leírás
Kulcsszavak
véletlenszám, rekurzív sorozatok, generátorok tesztelése
Forrás