Földforgalmi okiratok az ingatlan-nyilvántartásban

Dátum
Szerzők
Mezei, Vivien Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja annak bemutatása, hogy a földforgalomban milyen okiratok születnek. Csoportosítva tartalmazza azon ügyleteket, melyek kifüggesztés és hatósági jóváhagyás köteles ügyletek. Szerepelnek azon esetek amikor sem kifüggesztés, sem jóváhagyás nem kell. Megtalálható azon kör amikor bár kell kifüggesztés, mégsem szükséges jóváhagyás, valamint amikor kifüggesztés nem, viszont jóváhagyás szükségeltetik. A dolgozat tárgya a termőföldek tulajdonjogának megszerzése mellett a haszonbérlet is. Kitér a dolgozat a termőföldforgalom szabályozásában bekövetkező változásokra is. A témára jellemző okirati sajátosságok részletes bemutatása során a jegyző előtti jognyilatkozatok is hangsúlyos szerepet kapnak. Az okiratok követelményei között helyet kapnak a tartalmi és alaki feltételek is. A dolgozat középpontját mégis az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés típusok adják.
Leírás
Kulcsszavak
termőföld, haszonbérlet, adás-vétel
Forrás