Az óvodás roma nevelt gyermekek bizalmi kapcsoalta és társadalmi integrációja a nevelőszülői hálózatban

Dátum
Szerzők
Rácz, Valéria
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája aroma nevelt gyermekek védelmi szakellátásba kerülésének okai és bizalmi kapcsolatának fontossága az óvodapedagógus és roma nevelt gyermekek között. Megvizsgáltam, hogy a roma nevelt gyermekek hogyan tudnak sikeresen beilleszkedni és érvényesülni a társadalomban.Dolgozatom első részében a kutatáshoz kapcsolódó elméleti hátteretismertetem, majd az általam végzett kutatás részleteit, módszereit, és eredményeit mutatom be. A kutatási adatok feldolgozását követően a zárófejezetben összefoglalom a kutatásból levonható következtetéseket, megállapításokat. A kutatás módszereinek a kérdőíves kutatást és az interjúzást választottam. A Debreceni Görög Katolikus Gyermekjóléti Szakszolgálat biztosította számomra a kutatás gyakorlati megvalósítását, segítettek a nevelőszülők elérésében, valamint támogatták az interjúk és kérdőívek elkészítését.
Leírás
Kulcsszavak
társadalmi integráció, nevelőszülő, óvodapedagógus, kötődés
Forrás