Különböző működési elvű és gyártmányú szórófejek kijuttatási egyenletességének vizsgálata változó üzemi körülmények között

Dátum
Szerzők
Bégányi, Imre
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom célja az volt, hogy az esőszerű öntözést megvalósító három legelterjedtebb szórófej típust, a rotator, a turbinás fej és a kalapácsos szórófejet általánosan ismertessem, majd az általuk biztosítható öntözési egyenletességet különböző üzemi nyomások mellett egy számítógépes software segítségével kielemezzem. A hipotézisem szerint az üzemi nyomás emelkedése pozitívan befolyásolja bármely szórófej által elérhető öntözési egyenletességet, illetve a rotator, mint a legújabb fejlesztésű szórófej ki fog emelkedni a többi típushoz képest. A dolgozatom első felében bemutattam az öntözési módok közül magasan kiemelkedő 89%-ban alkalmazott esőszerű öntözés eszközeit. Ismertettem a szakirodalom felhasználásával a szórófejek kiosztásának módszereit, részletesen bemutattam a dolgozatom későbbi vizsgálatait képző szórófejek típusait. A szórófejek összehasonlítása érdekében méréseket kellett lefolytatnom. A méréseket szabályozott üzemi nyomáskörülmények mellett, tipikusnak mondható nyomásértékek beállításával (1,5, 2, 2,5, 3 bar) végeztem. A fejek által kijuttatott víz felfogásához csapadékmérő edényeket alkalmaztam. . Ahhoz, hogy a mért értékeket, amik mililiterben voltak fel tudjam dolgozni, át kellett számolnom milliméter/órára. A számolt értékeket a szórófejek adataival együtt betápláltam a Space Cati Pro programba. A program a betáplált adatok és a beállított szórófej kötések használatával mind vizuálisan (densogram) mind numerikusan egy táblázat formájában megjelenítette a mért adatok és beállított elrendezés alapján várható öntözési egyenletességet. A különböző szórófejek összehasonlításának alapját a CU és az SC érték képezte.
Leírás
Kulcsszavak
öntözés, szórófejek, ötözési egyenletesség
Forrás