A táppénz társadalmi szerepe statisztikai adatokkal alátámasztva

Dátum
Szerzők
Tüski, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az emberi fejlődéssel együtt járt az emberek csoportjainak közösségként való együttműködése, azaz a társadalommá válása is, amelynek fontos rendeltetése az együttélés szabályozott, biztonságos, rendezett működésének a megteremtése. Ennek része az is, hogy a létfenntartását fenyegetőhelyzetekben a közösség segítséget nyújtson az arra rászoruló tagjai részére. Ilyen megélhetést fenyegető események – a teljesség igénye nélkül – a betegség, anyaság, munkanélküliség, öregség, illetve munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés, amely esetén a személyek támogatást kaphatnak. A támogatások szabályozása a társadalom, az állam feladata, melyet a szociális joggal és a különböző szociális rendszerek működtetésével biztosít. Jelenleg Magyarországon a szociális jogot a társadalombiztosítási ellátások, a családtámogatási- és egyéb gyermekes részére nyújtott családi ellátások, a foglalkoztatáspolitikai eszközök és ellátások, valamint a szociális igazgatási rendszer nyújtottat ellátások alkotják. A társadalombiztosítási ellátások három klasszikus ága a betegség-, nyugdíj-, és balesetbiztosítás. Hazánkban azonban jelenleg csak két ág alkotja, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás, melyekbe beépítésre kerültek a balesetbiztosítások. A dolgozatommal tehát a táppénz (a betegség, azaz a biztosítási esemény bekövetkezése esetén nyújtott pénzbeli ellátás) kialakulásának és fejlődésének az útját próbáltam némi külföldi kitekintéssel bemutatni, illetve a táppénznek, mint társadalombiztosítási ellátásnak a magyar jogrendszerben való elhelyezkedését, a társadalomban betöltött szerepét szerettem volna szemléltetni, a táppénz igénybevételével kapcsolatos különböző statisztikák és az azokból készített grafikonok segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
táppénz, statisztika
Forrás