The Situation of Digitization in the Hungarian Food Processing Industry A digitalizáció helyzete a magyar élelmiszer-feldolgozó ágazatban

Fájlok
Dátum
Szerzők
Debrenti, Attila Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Thanks to various technologies, such as nanotechnology, the next decades will completely transform the individual production processes and sectors. With the rapid advancement of information technology, the digitalization and automation of industrial processes pose new challenges for food business operators. Hungarian food companies will be able to keep up with their competitors and be the winners for the next decades if they can successfully adopt these technologies. However, this requires a strong focus on digitization, digital strategy, and directing investment, technology change and R&D activities in this direction. Digitization is one of the decisive directions of the future, which is why I felt it essential to study the level of digitization of Hungarian food companies, IT infrastructure and Internet usage, the use, and role of enterprise management systems, decision support and business analysis tools, and business readiness, Industry 4.0 technology change. Based on the 205 evaluable responses to the questionnaire, it can be said that only a tiny proportion of Hungarian food companies have a digital strategy and only a few have digital transformation.
A különböző technológiáknak köszönhetően, mint például a nanotechnológia, a következő évtizedek teljesen átalakítják az egyes termelési folyamatokat, ágazatokat. Az információs technológia rohamos fejlődésének köszönhetően, az ipari folyamatok digitalizációja és automatizációja új kihívások elé állítja az élelmiszergazdasági szereplőket. A magyar élelmiszeripari vállalkozások akkor lesznek képesek lépést tartani versenytársaikkal és lesznek nyertesei a következő évtizedeknek, ha eredményesen tudják adaptálni ezeket a technológiákat. Ehhez azonban arra van szükség, hogy kiemelten foglalkozzanak a digitalizációval, a digitális stratégiával úgy, hogy a beruházásokat, a technológiaváltásokat és a kutatási-fejlesztési tevékenységet ebbe az irányba tereljék. A digitalizáció a jövő egyik meghatározó iránya, éppen ezért éreztem fontosnak, hogy egy kutatás során vizsgáljam a magyarországi élelmiszeripari vállalkozások digitalizációjának szintjét, az informatikai infrastruktúrát és Internet használatot, a vállalatirányítási rendszerek, a döntéstámogató és üzleti elemző eszközök használatát és szerepét, valamint a vállalkozások felkészültségét az Ipar 4.0 technológiai váltással kapcsolatban. A kérdőívre adott 205 értékelhető válasz alapján elmondható, hogy a válaszadó magyar élelmiszeripari vállalkozásoknak csak igen kis hányada rendelkezik digitális stratégiával és csak kevés az olyan vállalkozás ahol van olyan személy, akinek a feladatkörébe tartozik a digitális átalakítás.
Kulcsszavak
digitalization. food-processing sector, Industry 4.0, digitalization, food-processing sector, Industry 4.0, digitalizáció, élelmiszer-feldolgozó ágazat, ipar 4.0
Forrás