A diabetes mellitus és a depresszió összefüggései, különös tekintettel az életminőségre

Dátum
Szerzők
Orosz, Tamás Miklós
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozati kutatásom során a diabetes mellitusban szenvedő egyéneket vetettem össze az egészséges populációba tartozó egyénekkel. Az összehasonlítás alapját az önértékelés, a depresszió, a szubjektív jóllét adta. Továbbá vizsgáltam, hogy a társas támasz milyen szerepet tölt be a depresszió és az élettel való elégedettség esetében. Feltevéseim többsége beigazolódott, azonban a diabeteses csoport és a kontrollcsoport között nem találtam szignifikáns eltérést az önértékelést illetően.
Leírás
Kulcsszavak
diabetes, depresszió, életminőség, társas támasz
Forrás