Nyíregyházi és Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Telepeinek összehasonlító elemzése szennyvíztisztítási hatásfok, szennyvíziszap kezelés, valamint, biogáz termelés és hasznosítás szempontjából

Dátum
2013-05-23T12:24:22Z
Szerzők
Tomori, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja a Debreceni és Nyíregyházi szennyvíztisztító telep működése között fellépő különbségek bemutatása több szempontból. A telepeken megvalósuló fejlesztések után mind a hulladék elhelyezési, energiahatékonysági, levegőminőségi, mind pedig költséghatékonysági szempontból terhelés csökkenés valósult meg, különböző mértékben. A összehasonlító elemzésem kapcsán a szennyvíztisztítással, iszapkezeléssel és az energiatermelésre felhasznált biogáz hasznosítással fellépő különbségekre világítottam rá.
Leírás
Kulcsszavak
szennyvíztisztítás, biogáztermelés
Forrás