Felhőszolgáltatások használatának elemzése az egyéni felhasználók körében

Dátum
Szerzők
Lippai, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat fő célja az egyéni felhasználók felhőszolgáltatás használati hajlandóságához pozitívan hozzájáruló tényezők feltárása, és ezek fejlesztésére való javaslattételek. Bemutatom a felhőszolgáltatások fajtáit telepítési és szolgáltatási modellek szerint. Elvégzem a használatot befolyásoló tényezők elemzését leíró statisztikákkal, és összehasonlító statisztikákkal (F-próba, t-próba). További elemzéshez javaslatot teszek a technológia elfogadási modellekkel, fajtáit bemutatom. Az elemzésekhez szekunder adatbázisokat, illetve primer kutatásként kérdőíves megkérdezést használok fel. Az elemzések után a dolgozat végén találhatóak a javaslat tételek a felhőszolgáltatások használatára való hajlandóság növelésére.
Leírás
Kulcsszavak
felhőszolgáltatás, technológia elfogadás
Forrás