"Aranyalma, vadkörte?" A néphagyomány felhasználása az óvodai jeles napok projekttervezésében

Dátum
Szerzők
Barati-Brencsák, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom vizsgálódási módszere a szakirodalom válogatás feldolgozása, így biztosítanék népi elemekkel átszőtt tevékenységi lehetőségeket egy projekt tervezetben. 3 témát választottam, melyek beilleszthetők az óvodai életbe, gazdag szokással, énekkel, verssel, tevékenységgel, mesével, mozgással, lehet feldolgozni, úgy, hogy koruknak megfelelően komplex módon ismerjék meg a régi szokásokat, tevékenységeket. Célom, hogy ez által az óvodáskorú gyermekek megízleljék és megszeressék a közös együtt táncolást, együtt játszást, megismerjék a zenét, miközben könnyeden sajátítják el a népi játékokat, néptánc alap mozgásait, a dramaturgiát, vagy éppen egy körjátékhoz rendelt éneket, szabályokat és a hozzá kísért mozgás,- és térformát. Módszertani projekt tervet kívánok létrehozni, hogyan alkalmaznám óvodapedagógusként.
Leírás
Kulcsszavak
néphagyomány, projekt, népi kultúra, hagyományőrzés
Forrás