Az információszabadsághoz és a személyes adatok védelméhez való jog határvonala a jogalkalmazásban

Dátum
Szerzők
Baraksó, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az információs jogok két, egymással szoros kapcsolatban lévő alkotmányos jogot, és hozzájuk kapcsolódó jogterületet fed le. E két jog, a magyar szabályozásban egy fogalom alatt jelenik meg, tartalmilag azonban több vonatkozásban is különböznek egymástól. A személyes adatok védelméhez való jog és az információszabadsághoz való jog egymást kiegészítő, de egyidejűleg egymással versengő jogok, mely kettősség a jogalkalmazás során is megjelenik. Dolgozatomban a két jog közötti határvonalat vizsgálom. Elsőként a két alapjog adatcsoportjainak elhatárolásával, alapfogalmaival, hasonlóságaival és ellentétjeivel foglalkozom. Az alapvető elhatárolást követően e két jognak az összeütközése esetén irányadó bírósági gyakorlatra helyezem a hangsúlyt. Mely jog élvez elsőbbséget a másikkal szemben, melyik az erősebb illetve a gyengébb az alapjogok rendszerében, létezik e egyáltalán egyetlen egységes álláspont a jogviták eldöntésére. Az elemzés során kiemelve az Alkotmánybíróság szerepét, gyakorlatát, a bírósági döntésekben megjelenő vezérelveket, valamint a bírósági gyakorlatot.
Leírás
Kulcsszavak
információszabadság, személyes adatok védelme, jogalkalmazás, közérdekű adatok
Forrás