Az informatikai végzettségűek munkaerő-piaci vizsgálata

Dátum
Szerzők
Bakosi, Károly
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A magyar felsőoktatási rendszer valamint azon belül a Bolognai rendszer részletes bemutatása és elemzése. A magyar munkaerő piac vizsgálat és az IT végzettségűek munkaerő-piaci potenciáljának vizsgálata az Európai Unión belül, valamint szűkebben vizsgálva hazánkban. A vizsgálathoz használt változók bevezetése, majd ezeken korrelációs vizsgálat, lineáris regresszió , főkomponens és klaszterelemzés elvégzése.Ezek eredményeinek értelmezése és az ezek alapján támasztott konklúzió a magyarországi IT diplomával rendelkezők munkaerő-piaci esélyeiről.
Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac,informatika,felsőoktatási rendszer,statisztikai vizsgálat
Forrás