Környezettudatosság vizsgálata a debreceni agrár-felsőoktatásban tanulók körében

Dátum
2009-10-06T11:36:38Z
Szerzők
Horváth, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkámban azt a célt tűztem ki, hogy a Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki Tudományok Centrumának diákjai körében vizsgáljam a környezettudatos magatartást. Azért is tartom fontosnak, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, mivel az elmúlt években egyre nagyobb teret kap a klímaváltozás. Az IPCC 2007-ben publikált jelentésében egyértelműen rávilágít arra, hogy az üvegházhatású gázok légtérbe kerülése visszavezethető az emberi tevékenységekre. A politikai szféra is kezdi felismerni, hogy konkrét cselekvési tervekre van szükség ahhoz, hogy ezek a hatások mérséklődjenek. Számos országban köztük Magyarországon is megalkották a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, egyre több intézkedés születik ebben a témában. Például az Európai Tanács 2007. márciusi tárgyalásain a vezetők új integrált éghajlat – változási és energiapolitikát létrehozó, átfogó intézkedéscsomag bevezetésében állapodtak meg. A minden kötelezettségvállalást túllépő új politika célkitűzései: – Az EU üvegházhatást okozó gázkibocsátásának 20%-os csökkentése 2020-ig – Az energiahatékonyság 20%-os javítása 2020-ig – A megújuló energia arányának 20%-ra növelése 2020-ig. – A közlekedésben használt bioüzemanyagok arányának 10%-ra növelése 2020-ig Ezek a változtatások, tervek az emberek mindennapjaira is kihatással vannak, ezért is tartom fontosnak, hogy a lakosság körében elterjedjenek a környezettudatos cselekvések, hiszen a kormányok által meghozott intézkedéseket csak akkor lehet megvalósítani, ha a megfelelő társadalmi háttér is megvan mögötte
Leírás
Kulcsszavak
környezettudatos magatartás, agrár felsőoktatás
Forrás