Csapat Környezet Kérdőív: sportolók körében végzett csapatkohézió vizsgálat, az élettel való elégedettség és a flow interakciós szinkronizáció tükrében

Dátum
Szerzők
Vágóné Kinyó, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja, hogy a Group Environment Questionnaire (GEQ) kohéziót mérő kérdőívet magyar nyelvre adaptálja. A vizsgálat online kérdőíves módszerrel zajlott, felnőtt korú csapatsportolók bevonásával (100 fő). A validitás vizsgálatára használt skálák között szerepelt a Csapat Környezet Kérdőív (GEQ magyar nyelvű változata), egy saját összeállítású kérdőív, amely a kohéziót vizsgálja (KOH= kohézió), az Élettel való Elégedettség Skála (SWLS-H) és a Flow Szinkronizáció Kérdőív (FSZK). A Csapat Környezet Kérdőív (GEQ) megerősítő faktoranalízise során, az illeszkedési értékek megfelelőnek bizonyultak. A kutatási eredmények egybehangzóak a szakirodalomban foglaltakkal. Egy alskála esetében nem igazolt a megbízhatóság, amely megfontolásra adhat okot a mérőeszköz szerkezeti felépítésében.
Leírás
Kulcsszavak
kohézió, flow szinkronizáció, élettel való elégedettség
Forrás