Nyírpazony község önkormányzata gazdálkodásának elemzése

Dátum
2013-05-14T09:12:43Z
Szerzők
Jerga, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban Nyírpazony község önkormányzatának gazdálkodását elemzem 4 év adatait felhasználva. Első lépésként a téma szakirodalmának áttekintését tartottam szükségesnek: hogyan is működnek Magyarországon a helyi önkormányzatok, milyen bevételeik vannak, s azokat milyen feladatok ellátására fordítanak, milyen a szabályozásuk rendszere, jogi környezete. Mivel rengeteg település létezik, szükségesnek láttam Nyírpazony bemutatását is, hogy ismertessem, milyen paraméterekkel, adottságokkal rendelkezik a község. Dolgozatomat az önkormányzat gazdálkodásának előkészületeinek bemutatásával folytattam, a költségvetési koncepció, majd a költségvetési rendelet elkészítésének lépéseit ismertettem részletesebben. Ez után következik az önkormányzat tényleges gazdálkodásának a bemutatása 4 év költségvetési adatait vizsgálva különböző mutatókkal, táblázatokkal és diagrammokkal szemléltetve. Röviden kitértem az önkormányzat gazdálkodásának jövőképére is, a 2013-as év költségvetésének elemzésére. Dolgozatom célja, hogy megbízható és valós képet tudjak bemutatni az elemzéseimet olvasók számára, valamint értékelni az önkormányzat gazdálkodásának hatékonyságát, javaslatokat tenni annak esetleges javítására, az eredményesebb működés biztosítására.
Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, gazdálkodása
Forrás