A biominősítésű termékek fogyasztói megítélése

Dátum
2013-11-28T13:10:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom elkészítése során szekunder és primer információk segítségével vizsgáltam meg a biominősítésű termékek fogyasztói megítélését. Kérdőíves kutatásom során 209 mintás mintavételt készítettem és értékeltem a kapott adatokat. Meghatároztam főbb célokat és hipotéziseket. A dolgozatban több helyen javaslatokat tettem és véleményeztem. Az adatokat táblázatok és diagramok segítségével szemléltettem.

Leírás
Kulcsszavak
bio, biotermék
Forrás