A kiskorúak büntetőjogi védelme

Dátum
Szerzők
Opra, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a kiskorúak büntetőjogi védelme. A kiskorúak büntetőjogi védelmének azt a részét mutatom be, amelyben a kiskorúak, mint sértettek jelennek meg. Azért választottam ezt a témát, mert nagyon fontosnak tartom a gyermekek védelmét, hiszen ők a sikeres jövő záloga, a felnövekvő egészséges generáció, sajnos napjainkban a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények nagy gyakorisággal fordulnak elő és éppen ezért az egyik legfontosabb szabályozást igénylő terület. Dolgozatom első része a Csemegi kódextől kezdve egy rövid történeti áttekintés, amelyben a kiskorúakat veszélyeztető bűncselekmények jogi szabályozásának alakulását mutattam be. Ezután a kiskorúak védelme szempontjából releváns nemzetközi dokumentumokat tekintettem át. Ezt követően kitértem a kiskorúak büntetőjogi fogalmára. Majd ezt követően a hatályos, 2012. évi C. törvényben a kiskorúak büntetőjogi védelmét szolgáló néhány törvényi tényállást emeltem ki és mutattam be, a Btk. felépítését figyelembe véve két önálló fejezetben helyeztem el a tényállásokat. Elsőként a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények című fejezetben, majd a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények fejezetben. Dolgozatom utolsó részében a családon belüli erőszakról írtam, amelyben a kapcsolati erőszak tényállására is kitérek.
Leírás
Kulcsszavak
kiskorúak,büntetőjogi védelem,uniós rendelkezések
Forrás