Glükopiranozilidén-spiro-oxazolinonok előállítása

Dátum
2012-05-07T14:06:53Z
Szerzők
Zeke, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkámmal a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén már több mint tizenöt éve folyó kutatásokba kapcsolódtam be, melynek célja a GF-ra ható glükóz származékok előállítása.Szakdolgozatomban célul tűztük ki új típusú, aromás csoportokat tartalmazó spiro-heterociklusos vegyületek előállításának vizsgálatát, melyek glükóz analóg glikogén foszforiláz enzim inhibítorok lehetnek. A munkám során C-(2,3,4,6-tetra-O-benzoil-1-aciloxi-D-glükopiranozil)formamidokat és 1R,1S-1,5-anhidro-2,3,4,6-Tetra-O-benzoil-D-glucitol-spiro-[1.5]-2-aril-2-oxazolin-4-on származékokat állítottunk elő. A szintézis első lépésében az irodalomból már ismert módon C-(2,3,4,6-tetra-O-benzoil-1-hidroxi-β-D-glükopiranozil)formamidot állítottunk elő, amelyet különböző aromás savkloridokkal reagáltattunk piridinben.
Leírás
Kulcsszavak
cukorbetegség, glikogén foszforiláz, glükopiranozilidén-spiro-oxazolinon, diabetes mellitus
Forrás