A gyógytestnevelési kategóriába besorolt tanulók szabadidőeltöltési és sportolási szokásai

Dátum
Szerzők
Vetési, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a szakirodalmak segítségével áttekintem a gyógytestneveléssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, mint a gyógytestnevelés fogalma, kategóriába sorolások, prevenció, mobilizálás stb. Kitérek a szabadidőeltöltési és sportolási szokásokra, felkutatom a magyorországi vizsgálatokat. Kérdőív segítségével kutatom a gyógytestnevelésre járó tanulók demográfiaiai adatait, majd a szabadidővel és sportolással kapcsolatos kérdéseket járom körbe. Ezek után megállapítom mely hipotézisek igazolódtak be. A dolgozat végén összegzem a megállapításokat és levonim a legfontosabb konklúzókat. A dolgozat végén javaslatokat fogalmazok meg.
Leírás
Kulcsszavak
gyógytestnevelés, szabadidő, sport
Forrás