Az okos eszközök fejlődése és megjelenése mindennapi életünkben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy az okos eszközök fejlődése milyen módon határozza meg 2020-ban az emberek mindennapjait. Ezek az eszközök hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években, és életünk meghatározó részeivé váltak. Jelenlétük és szerepük megszokottá vált, ugyanakkor azt, hogy funkcióikkal és sokoldalúságukkal mennyiben válnak a társadalom hasznára és mennyi káros hatással bírnak, várhatóan az elkövetkező évek kutatásai fogják meghatározni. Egy rövid fejlődéstörténeti áttekintést követően a terjedelmi lehetőségeket szem előtt tartva igyekszem átfogó képet adni a különböző okos eszközökről és társadalomra gyakorolt hatásukról. Ezt követően ismertetem saját kutatásomat, amelyek módszere egy online kérdőíves felmérés az okos eszközök használati szokásairól a résztvevők körében. Elemzem a kutatást megelőzően felállított hipotézisemet, a kutatáshoz használt módszert, valamint a kapott eredményeket értékelem, ugyanakkor arra is vállalkozom, hogy hipotéziseimet összevessem a kitöltők válaszaival.

Leírás
Kulcsszavak
okos eszközök, dolgok internete, digitális kommunikáció, online felmérés
Forrás