Proszociális viselkedés az iskolai zaklatásban: A védelmezők pozitív jellemzőinek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Kövér, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom középpontjában az iskolai zaklatás áll, amely káros hatással van a diákok fizikai és mentális egészségére. Az iskolai zaklatás megakadályozásának egy lehetséges módját a szemlélő diákok jelenthetik, akik az eset során szemtanúként vannak jelen. Diplomamunkámban meg szeretném vizsgálni, hogy demográfiai és pozitív jellemzők mentén van-e eltérés az áldozatot védelmező diákok és azon tanulók között, akik nem avatkoznak be a zaklatás megállításába. Jelen dolgozatban olyan demográfiai jellemzőket vizsgálok, mint a nem, az életkor és a tanulmányi eredmény. A pozitív jellemzők ebben az esetben olyan tényezőket takarnak, amelyek fontos vizsgálati témái a pozitív pszichológia területének. Az áldozatnak segítőket a pszichológiai jóllét, az optimizmus, a hála és a megbocsátás szempontjából vizsgálom.
Leírás
Kulcsszavak
iskolai zaklatás, bullying, hála, optimizmus, megbocsátás, pszichológiai jóllét
Forrás