Az emberölés nyomozása, különös tekintettel a fiatalkorú és fiatal felnőtt bűnelkövetők nyomozására

Dátum
Szerzők
Deli, Csilla Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kriminalisztika lényegét tekintve bűnügyi nyomozástan, amely a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és bizonyítására dolgoz ki tudományosan megalapozott módszereket. A kriminalisztika különös része a kriminálmetodika, amely az egyes bűncselekményfajták nyomozásának tana. Szakdolgozatomban az emberölés nyomozását szeretném bemutatni, melynek üldözése bibliai távlatokba vezet vissza. Az emberölés a legrégebbi bűncselekmények egyike, amelyet minden korban, minden államban üldöztek. A „Ne ölj!” olyan erkölcsi, vallási parancs, amelyet mindenkinek tiszteletben kell tartania. Ez egy olyan tragikus következményekkel járó, mindig is az érdeklődés középpontjában álló bűncselekmény, amely felderítésénél nagyon fontos a valódi ok, a valós indíték feltárása.
Leírás
Kulcsszavak
emberölés, nyomozás, fiatalkorú, fiatal felnőtt
Forrás