Egy kisüzemi tehenészet gazdasági elemzése

Dátum
Szerzők
Husza, Dániel Kristóf
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomnak a célja a tejágazat és azon belül is főleg a termelői szektor átfogó bemutatása, amely révén az olvasó objektív képet kaphat, hogy milyen változásokon ment keresztül a magyar tejipar a rendszerválástól az Európai Unióba csatlakozásán át napjainkig és mire lehet számítani a közeljövőben. Mik a gyengeségek, erősségek, milyen termelői szereplők vannak jelen jelenleg a hazai tejtermelésben és azok milyen szerepet vállalnak a hazai tejszektorban. Mik azok a sarkalatos pontok, amik a leginkább befolyásolják a termelői szektort legyen szó a társas gazdaságok versenyképességéről vagy a kis és közép vállalkozások likviditásáról. Dolgozatom specifikus kutatását pedig egy konkrét hazai tejtermelő kis vállalkozásról készítettem. A Macskási Tejtermelő Zrt. a nyerstej termelésre specializálódott társas kis gazdaság. A vállalkozás története a rendszerváltásig visszavezethető. Kutatásom a tehenészet eredményességének vizsgálatára irányult. Az elemzésem előtt hipotéziseket vetettem fel, amik a következők: - A tehenészet nyereségét a támogatások súlya befolyásolja a leginkább - A saját termelésre alapozott takarmány előállítás kis vállalkozás esetében nem olyan jelentős befolyással bír - A tehenészeten dolgozók egész éves kemény munkájukért az országos átlagkereset alatt kapnak bért.
Leírás
Kulcsszavak
tejtermelés, tehenészet, kisüzem, Holstein Fríz
Forrás