A pénzmosás

Dátum
2009-02-02T16:39:23Z
Szerzők
Czakó, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tanulmányomban egy mára világméretűvé vált problémával, a pénzmosással, illetve az ellene folytatott nemzetközi küzdelem eszközeivel foglalkozom.Ez a téma azért fontos, mert a pénzmosás tárgyát képező pénzmennyiség olyan nagy, hogy már a világgazdaság és az egyes nemzetgazdaságok normál működését is veszélyezteti.Becslések szerint az összeg 3 és 4 ezermilliárd dollár között van évente.Úgy hívják, hogy második gazdaság. És ez a deviza és a kőolaj után a harmadik legnagyobb üzletág a világon. Jelenleg bátran állítható, hogy a pénzmosás világméretű probléma. Személy szerint tartok tőle, hogy e terület aktualitása az elkövetkezendő években sem fog csökkenni.Jelen kutatásomban részletes bemutatásra került az amerikai offshore bankrendszer, illetve a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport munkája, azonban előbb betekintettem a pénzmosás fogalmának világába. A tanulmány könnyebb elsajátítása érdekében már az elején célszerű tisztázni a pénzmosás fogalmának meghatározását, lényegének feltárását. Tehát dolgozatom első részében került megjelenítésre – a bevezetést követően: a pénzmosás általános fogalma, büntetjőjogi fogalma, fázisai, valamint a technikák. Összességében elmondható, hogy a pénzmosás rendszeres kutatása azért fontos, mert a pénzmosási tevékenységre jellemző az a képesség, hogy gyorsan tud változni, amikor ellenintézkedésekkel szembesül, más technikára vált át, új rendszerbe kombinálja a már meglévő módszereket, vagy esetlegesen más olyan régióba lép át, ahol kisebb az esélye a leleplezésnek. Utaltam arra, hogy tüzetesen színre vittem az amerikai offshore bankrendszert, illetve a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport munkáját a következő fejezetekben. A kutatás bepillantást enged az offshore bankrendszerbe, ismerteti a téma szempontjából meghatározó amerikai törvényeket, és igyekszik bemutatni ezen törvények által képviselt nézeteket, politikai állásfoglalásokat. Dolgozatom offshore amerikai szemmel címet viselő fejezetében egy „Action Memorandum” található magyar fordítással, mely tartalmazza azt a 8 lépést, amit az amerikai Pénzügyminisztériumnak kellene tenni a piszkos pénz elleni küzdelemben. Az Egyesült Államokban kiinduló pénzmosás elleni fellépés után sorra születtek azok a nemzetközi szervezetek, amelyek nagy lökést adtak és iránytűként szolgáltak az egyes nemzeti szabályozások kialakításában - köztük a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport -, így ennek a bemutatása sem maradhatott ki tanulmányomból. Ezt a Financial Action Task Force címet viselő fejezetemet 2 további alfejezetre osztottam. Az egyik a FATF általános bemutatását, a másik pedig a tevékenységét tartalmazza.A pénzmosás és hozzá szorosan kapcsolódó FATF témakörét érintő rövid hozzászólásom csak néhány problémát villantott fel, de természetesen számtalan izgalmas kérdés vár még megválaszolásra. Tanulmányom lezárásaként elszeretném mondani, hogy a pénzmosás súlyos probléma – üzleti és pénzügyi apokalipszis -, amely most már drákói intézkedéseket érdemel. Amennyiben ezekbevezetésére nem kerül sor - márpedig tartok tőle, hogy így lesz -, akkor a jövő tényleg nagyon rémisztően fog kinézni.Azok a régiók, országok, köztük Közép-Kelet Európa és Magyarország is, ahol a pénzmosásmég nem tekinthető súlyos problémának, nagy hibát követnének el, ha nem tanulnának a világ olyan államainak tapasztalataiból, amelyek már keresztülmentek, vagy keresztülmennek a válságon. Mi még talán megfelelő időben vagyunk ahhoz, hogy az éppen induló folyamatot feltartóztathassuk, de mindent meg kell tenni, mert a hasznot és ezzel vagyont remélő tettesek lehetőségei, elszántsága, erőszakossága a világ ezen tájain sem ismer határokat.
Leírás
Kulcsszavak
pénzmosás, offshore, Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport
Forrás