Internet és identitás

Dátum
2011-05-05T05:29:29Z
Szerzők
Berki, Tímea Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy a virtuális tér keretei között lévő webnaplók tulajdonságai, mennyire térnek el a blogok készítőjének identitásától. E mellett a blogok írásának okára helyezek még hangsúlyt, illetve ebben a közegben lehetségesen létrejövő csoportok kulturális mintáinak elsajátításáról. Ezt kvalitatív módszerek segítségével, vagyis interjúkkal végeztem. Négy interjú segítségével vizsgálom meg ezt a kérdést, illetve blogok elemzése folyamán világítok rá a különbségekre és hasonlóságokra. Az interjúk három részt tartalmaznak. Az első blokkban az alacsony családi háttere és átlagos napja kap helyet, majd a kapcsolati hálója és internetes szokásai, végül érdeklődési köre jelenik meg. Ezek elemzését követően elméletek segítségével elemzem a beszélgetéseket és a blogokat. Ezek után, összehasonlítom a személyes beszélgetések során kiderült alanyok tulajdonságait, illetve a blogok vizsgálata alapján kirajzolódott én-képét. Majd megállapítom, hogy hipotézisem nem igazolódott be, de mellékhipotéziseim igen, illetve új hipotézisek is felmerülnek. Alapvetően három alanyomnak az identitása nem változik, egynek igen. Másik elméletem az új környezetbe való integrálódás alapján került dolgozatomba, ami ugyancsak nem igazolódik, hiszen új közösségek nem alakultak ki, csupán a hétköznap életük néhány helyzete idegen számukra. A végén megállapítottam kutatásom alapján, hogy az internetes webnaplók nem mutatnak változást a valós identitással kapcsolatban, vagy ha igen, akkor csak csekély százalékban.
Leírás
Kulcsszavak
Blog, Identitás
Forrás