1,4-Benzokinonok fény és kén(IV) jelenlétében lejátszódó reakciói

Dátum
Szerzők
Kiss, Virág
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kvantumhasznosítási tényező megismerése a napenergiahasznosítás szempontjából hasznos, segít eldönteni, hogy az adott modell vegyülettel érdemes vagy sem további kísérleteket végezni. Az általam használt pH-sztát technika más fotokémiai reakciók kvantumhasznosítási tényezőjének meghatározására is alkalmas, ha az pH-változással jár együtt. A reakciók teljes kvantitatív leírása ma már fontos célként jelenik meg a kémia területén is. A kísérleti megfigyelések során mért adatok pontos értelmezése, vagy akár egy modell megalkotása a kémiai kinetika központi kérdése. Általánosan használatos az exponenciális illesztés, bár a legtöbb kinetikai munka során ez csak megfigyeléseken alapszik. Az általam részletesen megvizsgált egyszerű modellel most már bizonyított, hogy a kétexponenciális függvény alkalmazásával kinetikai görbék leírása nem pszeudo-elsőrendű körülmények között is lehetséges.
The determination of the quantum yield is useful, it helps deciding if the given substance is potentially applicable for solar energy utilization or not. The proposed pH-stat technique is applicable for determining the quantum yield of other photochemical reactions if the reaction is accompanied by a pH change. The full quantitative description of reactions is an important aim in the field of chemistry. The exact interpretation of the measurement data obtained during the experimental observations or building a model is a central issue in chemical kinetics. Exponential fitting can be used generally. However, it is only based on observations in most of the kinetic research. With the studied simple model, it is now proved that the description of kinetic curves under non-pseudo-first order circumstances is possible with the application of double exponential function.
Leírás
Kulcsszavak
reakciókinetika, fotokémia, 1,4-benzokinon, reaction kinetics, photochemistry, 1,4-benzoquinone
Forrás