"Hát ott mán az az utca, hát úgy hívjuk, hogy telepesek"

Dátum
2013-04-09T09:21:48Z
Szerzők
Ferki, Julianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom témája a beregdédaiak és a betelepítettek együttélésének vizsgálata. Munkám során elsődleges célom az volt, hogy összegyűjtsem a beregdédai magyarok és a faluba költözöttek megmaradt emlékeit a második világháború utáni betelepítésről, együttélésről. Az elmondottakra alapozva vizsgálom azt, hogyan látta, emlékezete szerint hogyan élte meg a dédai lakosság és a velük egy házba költöztetett más nemzetiségű idegen család az együttélést. Hogyan látták a faluban élők az újonnan érkezőket, milyen volt a telepesek viszonya a magyarokkal az együttélés alatt, majd hogyan viszonyultak egymáshoz a különköltözést követően. A történtekről kialakult-e a falu lakosságának kollektív emlékezete. Munkámban a kárpátaljai Beregdéda lakóinak lokális szóbeli hagyományrendszerén keresztül mutatom be a település „őslakosainak” és a beköltözött „telepeseknek” az egy házban élését. Mindezt a gyűjtött narratívák tükrében teszem, arra a 2-3 egyes emlékek szerint 3-4 évre koncentrálva, amíg a telepesek dédai magyar családoknál éltek. Érintem továbbá a két csoport jelenlegi viszonyát, valamit kitérek a betelepítés történeti hátterére levéltári kutatások alapján.
Leírás
Kulcsszavak
Beregdéda, betelepítés
Forrás