Az almatermelés komplex gazdasági elemzése félintenzív ültetvényben

Dátum
Szerzők
Dorka, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az étkezési almatermelés komplex ökonómiai elemzését végeztem el félintenzív ültetvényre vonatkozóan. A kapcsolódó szakirodalom feldolgozása után primer adatgyűjtést végeztem. A kapott adatokból költségeket és jövedelmeket képeztem, amik segítségével elkészítettem az elemzésem alapjául szolgáló félintenzív ültetvény költség-jövedelem viszonyainak kalkulációját egy átlagos termőévre. Az eredményekből származtatott mutatókkal értékeltem az ültetvény hatékonyságát. Az ültetvény teljes élettartamának gazdaságosságának vizsgálata érdekében beruházás-gazdaságossági elemzést végeztem. A teljesség kedvéért ezt kiegészítettem érzékenység vizsgálattal, ami szcenárióelemzésből és kritikusérték-számításból állt. A számításaim eredményeit kielemeztem, értékeltem és összehasonlítottam más művelési rendszerű ültetvények adataival, végezetül levontam a következtetéseket és összefoglaltam vizsgálataimat.
Leírás
Kulcsszavak
almatermelés, félintenzív, beruházás-gazdaságossági elemzés
Forrás