A jövedéki adóztatás a jövedéki törvény és a büntetőjog aspektusából

Dátum
Szerzők
Gócza, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A jövedéki adóztatás különös és meghatározó helyet foglal el Magyarország és az Európai Unió adórendszerében egyaránt. Fontosságát az is mutatja, hogy mára hazánkban ezen a területen megvalósult a teljes jogharmonizáció. Igyekeztem bemutatni, ezáltal közelebb hozni ezt a kevésbé ismert adótípust, és megpróbáltam elhelyezni a magyar adórendszerben. Egy dolog tényszerűen bebizonyosodott, hogy jelentősége nem vitatható a költségvetési bevételek között, jól tervezhető és az állam „megbízható” bevételei közé tartozik. Az adó be nem vallása, ezáltal a meg nem fizetése azonban az emberi történelem kezdete óta problémát jelent, és igazságtalan azokkal szemben, akik teljesítik törvényi adófizetési kötelezettségeiket.Ezen társadalmi problémakezelés sajátos eszköze a büntetőjog. Az adóelkerülés módszereinek - a kifogyhatatlan emberi leleményességből adódó – állandó változása újabb és újabb kihívások elé állítja a jogalkotókat.a büntetőtörvénykönyv gazdasági bűncselekményeivel foglalkozó része egy élő, állandóan és dinamikusan változó anyag. A gazdasági bűncselekményekre jelenleg hatályos törvényi szabályozásban a bűncselekmények közvetlen jogi tárgya és az elkövetési magatartások magasabb általánosított formában és a lehető legabsztraktabb formában kerültek meghatározásra, összehangoltabb védelmet képes nyújtani a költségvetést sértő bűncselekményekkel szemben. Ezen kívül a korábbi túlzottan részletező szabályozás helyett egy egységes, differenciált szankciórendszer vezetett be, ami szintén pozitív változás.A gazdasági bűncselekmények társadalmi jelentőségének megítélése jelenleg nincs a megfelelő helyén, hiszen egy kisebb nagyságrendű tényleges vagyoni sérelemmel járó bűncselekmény sokkal súlyosabb következményekkel jár, szigorúbb megítélésben részesül, mint az annál nagyságrendekkel nagyobb vagyoni sérelemmel járó gazdasági bűncselekmény. Ugyan nehezíti a költségvetési csalás társadalmi megítélését, hogy a költségvetés nem kézzel fogható, vagyis nincs fizikai valójában jelenlévő sértett, de ezzel nem magyarázható ez az ellentmondás.
Leírás
Kulcsszavak
Büntetőjog
Forrás