A szőlő szaporítóanyag-előállítás európai és hazai helyzete és technológiája

Dátum
Szerzők
Szabó, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szőlő szaporítóanyag előállítás hazai és nemzetközi helyzetére vonatkozóan sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban viszonylag kevés információt találunk. Jelen tanulmány célja, hogy röviden feltérképezzem az európai és a magyarországi szőlő szaporítóanyag előállítás helyzetét, kilátásait, jelenét, illetve jövőjét. A szaporítóanyag termesztés helyzetének felmérésén túl választ szerettem volna kapni arra is, hogy a hazai oltványtermelők milyen technológiával állítják elő a szőlő szaporítóanyagot. Ennek megfelelően ötven hazai oltványüzem megkeresése alapján vizsgáltam az alanyfajta-használatot, az alanyvessző törzsültetvény művelésének technológiáját, az oltás és az előhajtatás technológiáját is.
Leírás
Kulcsszavak
szőlő, oltvány, alany, nemes, technológia
Forrás
Gyűjtemények