A felnőttképzés egy speciális területének: a közúti gépjárművezető képzésnek hazai helyzete

Dátum
Szerzők
Bánhegyi, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A 21. század fejlett társadalmában az emberek mindennapjainak javarészt nélkülözhetetlen részévé vált az autó. Így lehet, hogy szinte valamennyi háztartásban megtalálható valamilyen közúti gépjármű. Az eszköz, bár születésünktől kezdve kíséri életünket, csupán felnőttként enged igazán közel magához: ekkor szerzünk jogosultságot ahhoz, hogy megszerezzük a vezetéséhez szükséges képesítést, a jogosítvány. E képesség elsajátítása ma már nemcsak kényelmi funkciót szolgál, hiszen megannyi munkakör betöltésének feltétele is; azért aktuális a dolgozatban elemzett téma, mert jobbára természetes dolog, hogy amint valaki nagykorú lesz, ha anyagi helyzete és egészségi állapota engedi, megszerzi a vezetői engedélyt. Ebből kifolyólag a kutatásom célja az volt, hogy megvizsgáljam, hogyan változott a felnőttoktatásban és felnőttképzésben a résztvevők száma az elmúlt években. Országos adatokból kiindulva analizáltam a felnőttek helyzetét így eljutva a közúti gépjárművezetés résztvevőihez a Koroknai Autósiskola vonatkozásában. Emellett megvizsgáltam, hogy milyen méretű a dokumentációs háttéranyag, ami a jogosítványszerzésig elvezet, és milyen innovációs lehetőségek kínálkoznak annak tekintetében, hogy a szolgáltatás színvonala növelhető legyen. Kutatási módszerként az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzési statisztikák elemzését és a Koroknai Autósiskola által szolgáltatott adatokból merítkező másodelemzést és dokumentumelemzést alkalmaztam, terepkutatással alátámasztva. Mivel ma Magyarországon egyre kevesebb olyan aktív felnőtt van, aki nem rendelkezik jogosítvánnyal, így foglalkoztatott, hogy a térségben kiváló reputációval rendelkező Koroknai Autósiskola vonatkozásában mekkora az igény az általuk kínált kategóriás képzési formákra. A kutatás eredményeképpen beigazolódott a statisztikai és dokumentációs adatbázis feldolgozása tükrében, hogy az országban egyre többen vesznek részt felnőttként képzéseken, illetve, hogy az autósiskola legszélesebb célközönségét azon felnőttek teszik ki, akik a személygépjármű oktatásra iratkoznak be. Így erősödik a tendencia, miszerint szüleink generációjához képest mára nagyságrendekkel többen rendelkeznek valamilyen közúti gépjárművezetői képesítéssel.
Leírás
Kulcsszavak
felnőttoktatás, felnőttképzés, iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli, innováció, közúti gépjárművezetés, személygépjármű, jogosítvány, e-learning
Forrás