Hobbes társadalmi szerződése

Dátum
Szerzők
Komóczi, Máté
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
ABSZTRAKT Dolgozatom célja bemutatni Thomas Hobbes klasszikus szerződéselméletét. Fő hipotézisem, hogy a Leviatán című műben a hatalomról írt gondolatait Hobbesnak a XXI. század emberének is ismernie kell. Annak ellenére, hogy ez a mű a XVII. században keletkezett megállapításai ma is átgondolandóak. Véleményem szerint, akik ma is érdeklődnek a társadalmi összefüggések iránt, érdemes újraolvasni a Leviatánt. A hatalomról alkotott felfogása, fogalom meghatározásai, politikai koncepciója tartalmaz olyan megállapításokat, melyek ma is időszerűek. A körülöttünk zajló társadalmi események jobban megérthetőek, ha figyelembe vesszük azok történelmi fejlődését. Az évszázadok folyamán számos államelméleti írás keletkezett. Azért választottam Hobbes írását, mert a XVII. század mind a vallásban, mind a tudományokban és a társadalom fejlődésében számos új elemet hozott. Ezeket a változásokat figyelembe véve írta meg Hobbes értekezését. Művén keresztül mutatta be a kor társadalmi változásait.
Leírás
Kulcsszavak
Thomas Hobbes, társadalmi szerződés
Forrás