The empirical examination of firm value drivers regarding the global financial crisis A vállalat értékteremtőinek empirikus vizsgálata a globális pénzügyi válság tükrében

Dátum
Szerzők
Kiss, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The article focuses the corporate value creation and the most important value drivers. The first goal of the paper is to classify the most relevant value drivers, and their function of the firms’ value. Further objective of this study is to introduce the effects of the 2007-2008 global financial crisis. This article demonstrates the following. The first part presents the value chain and illustrates the primary and the support activities of the corporates. The second section briefly presents the 2007-2008 financial global economic crisis, introducing its causes, events and financial aspects. The third empirical part of the article analyses the database featuring data from 18 European countries, 10 sectors and 1553 firms in the period between 2004 and 2011. At the end, the fourth part contains conclusions. Based on the related literature reviewed and in the conducted empirical research it can be assessed that 2008 can be seen unambiguously as the year of the financial crisis. In this year, all predictors had a negative effect on the criterion variable, the firm value.
A tanulmány a vállalati értékteremtésre és az értékteremtő tényezőkre fókuszál. Az alapvető cél az értékteremtők azonosítása és csoportosítása. Mindezeken túl a másik fontos cél továbbá annak vizsgálata, hogy a 2007-2008-as globális pénzügyi válság hatását a vállalati értékre bemutassa. A tanulmány felépítése a következő. Az első rész felvázolja az értékteremtési láncot, az elsődleges és másodlagos tevékenységeket. A második rész a kulcs értékteremtőket jellemzi. A harmadik fejezet illusztrálja a 2007-2008-os globális gazdasági válságot, annak okait, legfontosabb eseményeit és pénzügyi vetületét. A negyedik az empirikus rész, amely az adatbázis körvonalazásával kezdődik, majd a panel regressziós modellen végzett elemzésekkel, azok eredményeinek közlésével folytatódik. Az adatbázis 18 európai ország, 10 szektorának 1553 vállalati adatait tartalmazza, 2004-2011 között időtartamban. Végül az ötödik szerkezeti részben a következtetések kerülnek megfogalmazásra. A vonatkozó, általam feldolgozott irodalmak és az elvégzett empirikus kutatások eredményei arra engednek következtetni, hogy a 2008-as év egyértelműen a válság évének tekinthető. Ebben az évben valamennyi magyarázó változó negatívan hatott az eredményváltozóra, a vállalatok üzleti értékére.
Kulcsszavak
Forrás