A csalás

Dátum
2013-01-15T07:58:56Z
Szerzők
Misák, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Elsőként a vagyon elleni bűncselekményeket mutatom be általánosan, majd a csalás történeti áttekintését vázolom fel a kezdetektől egészen napjainkig, a hatályos szabályozásig eljutva. A következő pontban a csalás törvényi tényállási elemeit vetem részletes vizsgálat alá. Majd az egyes elhatárolási kérdések boncolgatásával foglalkozom hosszasabban, a csalás tényállását az egyes vagyon elleni bűncselekményekkel vetem össze, feltárva a fellelhető hasonlóságokat, s eltéréseket. Utolsó előtti részhez érkezvén a 2012. évi C. törvény dolgozatom témáját érintő módosításait vizsgálom, kitérve a csalás törvényi tényállásában végrehajtott változtatásokra, valamint a 2013 nyarán életbe lépő Btk. - ba beemelt, két új tényállásra, nevezetesen a gazdasági csalásra és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásra vonatkozó szabályozásra. Végezetül áttekintem az Európai Unió pénzügyi védelmére szolgáló alternatívákat, s ezen belül részletesebben foglalkozok az Európai Csalás Elleni Hivatal megalakulásával, tevékenységével, s a rá vonatkozó szabályozással.
Leírás
Kulcsszavak
csalás, szabályozása
Forrás