A fogyatékos emberek társadalmi integrációját befolyásoló szociálpszichológiai tényezők vizsgálata

Dátum
Szerzők
Nagy, Zita Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Azt a tényt, hogy a fogyatékos emberek mindennapi életükben társadalmi hátrányokkal, a társadalmi befogadás hiányosságaival küzdenek, széles körben ismeri és elismeri mind a társadalmi, mind a szakmai közvélemény. Viszonylag kevés szó esik azonban az e jelenség hátterében álló működésekről és mechanizmusokról. Dolgozatom elméleti fejezetében röviden bemutatom, hogy a szociálpszichológia, a fogyatékosságtudomány, illetve néhány (kortárs) társadalomelemző milyen gondolatisággal közelíti meg a fogyatékosság és a kapcsolódó szak- és közpolitikai intézményrendszer működésének kérdését. Empirikus kutatásomban sztereotípiavizsgálat és „storyboard” technika alkalmazásával a válaszadó személyek fogyatékos emberekkel kapcsolatos „elképzeléseit”, „rejtett várakozásait” vizsgálom. E vizsgálat során igyekszem rávilágítani mind a fogyatékos emberek eltérő csoportjaival kapcsolatos eltérő „várakozásokra”, mind a válaszadók személyes jellemzőinek „várakozásaikra” gyakorolt hatására.
Leírás
Kulcsszavak
fogyatékosság, szociálpszichológia, sztereotípiák
Forrás