„Minden rám szakadt” A transznacionális migráció otthon maradt partner életére gyakorolt hatásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája a transznacionális migráció hatása az otthon maradt családra, legfőképpen a párra. A témánk olyan kérdések köré épül, mint például: hogy a negatív következmények ellenére mi veszi rá az embereket, hogy családjukat hátrahagyva külföldön vállaljanak munkát? Hogyan élik az otthon maradók életüket távollévő partnerük/szülőjük nélkül? Az otthon maradt pár milyen előítéletekkel találja szembe magát mindennapi élete során? A szakdolgozat elején, a szakirodalmak elemzésével tisztázom a fontosabb fogalmakat, mint a transznacionális migráció, transznacionális család és az előítéletesség. Kutatási módszerként félig strukturált interjút választottam, amelyet 8 fővel sikerült elkészítenem (legtöbbször telefonon keresztül). Azért választottam ezt a témát, mert sok transznacionális család él a környezetemben, akiknek az előítéletességgel kapcsolatos tapasztalatai ritkán kerülnek előtérbe. A családi és párkapcsolati terhek mellett az előítélet és rosszindulatúság tapasztalása is befolyásolja az egyének mentális egészségét. Ez a jelenség egy érdekes és fontos kutatási területet képvisel, amelynek vizsgálata lehetővé teszi a transznacionális migráció okozta hátrányok mélyebb megértését.

Leírás
Kulcsszavak
transznacionális migráció, transznacionális család, előítéletesség, push-pull hatások
Forrás