Hivatalos személyi minőség a büntetőjogban

Dátum
Szerzők
Sárközy, Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat a hivatalos személyi minőség témakörét járja körül, annak történeti fejlődésén keresztül. Szó van a hivatalos személyek által illetve sérelmükre elkövetett cselekményekről. A dolgozat taglalja a személyi minőség törvénybeli szerkezetét, felosztását valamint ezen keresztül hatályos szabályozását. Szemlélteti a személyi kör sajátos rendszerezését, amely két oldalról közelíti meg a speciális alanyiságot. Míg az egyik oldalon a fokozott védelem szerepel, addig másik oldalon a fokozott büntetőjogi felelősség. Kísérletet tesz annak megállapítására, hogy a hatályos joganyag megfelel-e a hivatalos személyek szabályozásával kapcsolatos jelenlegi társadalmi elvárásoknak.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, hivatalos személy, hivatali bűncselekmények
Forrás