Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési- városgazdálkodási tevékenységének hatása a fürdőturizmusra (2004-2006)

Dátum
2008-11-12T10:40:51Z
Szerzők
Chrenkó, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban először bemutatásra kerül Nyíregyháza város történelme, majd a jelenlegi helyzete. Ezután következik egy szakirodalmi áttekintés az önkormányzatok bevételi forrásaira és kiadásaira vonatkozóan. Majd bemutatásra kerül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ezután a dolgozatomban elemzem, hogy hogyan alakultak a városfejlesztési bevételek és kiadások megoszlása 2004- től 2006- ig terjedően. Következik egy áttekintés Nyíregyháza idegenforgalmára vonatkozóan, valamint egy összehasonlítást végezetem az Észak- Alföldi Régión belüli versenytársaival. A dolgozatom legvégén az Önkormányzat tulajdonába tartozó Sóstógyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett létesítmények jelenlegi illetve jövőbeni helyzetét mutatom be.
Leírás
Kulcsszavak
városgazdálkodás, városfejlesztés, onkormányzat, fűrdőturizmus, Sóstógyógyfürdők Zrt
Forrás