A Schizosaccharomyces japonicus sejtszeparációjában szerepet játszó gének expressziójának vizsgálata

Dátum
2011-12-01T12:17:31Z
Szerzők
Fekete, Dalma Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Sch. japonicus törzs adg1+, cfh4+, eng1+, mid2+ és a sep1+ génjeinek expressziós profilját vizsgáltuk a kísérletek során, melyek ortológiát mutatnak a Sch. pombe törzs génjeivel. A vizsgálatok megkezdését követően a genomiális DNS-t és RNS-t izoláltunk majd, megfutattuk gélelektroforézissel. A további kísérletek elvégzése előtt meghatároztuk az RNS tisztaságot, mely fontos a további vizsgálatok eredményességét illetően. A kapott eredmények a 6. táblázatban láthatóak. Ezt követően az izolált RNS-t reverz transzkripció segítségével átírtuk cDNS-be. A kapott cDNS tette lehetővé hogy elvégezzük a kvantitatív real-time PCR reakciót. A kvantitatív RT-PCR-rel végzett vizsgálat eredményeképp csökkent expressziót láthattunk adg1+, cfh4+, eng1+, mid2+ gének esetében a mutáns 7-258 Sch. japonicus törzsben a 7-1 vad típusú Sch. japonicus törzshöz képest. A sep1+ ugyanakkor csak enyhe növekedést mutatott.
Leírás
Kulcsszavak
Schizosaccharomyces japonicus, génexpresszió
Forrás