Iratkezelés, irattárazás

Dátum
Szerzők
Tippanucz, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az iratkezelés, irattárazás kapcsolódó alapfogalmak meghatározása. Az iratkezelési szabályzat fejezeteit fejtettem bővebben ki, mely a következőket foglalja magába: az iratkezelés szervezete, az irattári terv, a beérkező és a kimenő küldemények kezelése, az iratok nyilvántartása, iktatása és selejtezése. Ezt követően a felsőoktatási tanulmányaim utolsó félévében a gyakorlati időszak alatt szerzett személyes tapasztalatok megosztása. Melyek az irattárazáshoz kapcsolódnak, a selejtezés és az irattárban való rendszerezés.
Leírás
Kulcsszavak
Iratkezelés, Irat, levelek, küldemények
Forrás