Fizetésképtelenségi eljárások számának változása a 2008-as gazdasági válság tükrében

Dátum
Szerzők
Vincze, Ibolya
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a fizetésképtelenségi eljárások számának alakulásáról szól, a 2008-as gazdasági válság tükrében. Az elméleti részben a fizetésképtelenségi eljárások alapfogalmait, valamint elméleteit vettem át. Kitértem a magyar szabályozás történeti fejlődésére, valamint az angol rendszerek ismertetésére. Fontosnak tartottam megemlíteni még a reorganizációt és a csődstigmát. A gyakorlati részét a dolgozatomnak két esettanulmány jelentette. Az említett eseménytől, Magyarország és az Egyesült Királyság fizetésképtelenségi eljárásainak számának alakulását vizsgáltam meg.
Leírás
Kulcsszavak
fizetésképtelenség, válság
Forrás