Egy új termék piaci lehetőségeinek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Biróné Hamar, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a termékinnováció.Ezt egy általam kitalált új termék piaci lehetőségeinek vizsgálatán keresztül mutatom be. A szakirodalmi át tekintésben feltárom az alap problémát amit a kullancsok által okozott betegség okoz. Kifejtem a termékinnováció termékre illetve a fogyasztókra gyakorolt hatását.Marketing kutatás során online kérdőív segítségével próbálom feltárni a termékkel kapcsolatos fogyasztói szokásokat. Két mélyinterjút készítettem szakértőkkel.Az eredményeket értékeltem, majd azokból következtetéseket vontam le. Javaslatokat készítettem a további kutatásokra. Végül összefoglaltam a dolgozatom eredményeit.
Leírás
Kulcsszavak
termékinnováció, kutyakozmetikum, kullancs
Forrás