Versenyképes-e a Szociális Európa?

Dátum
Szerzők
Bordás, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az Európai Unió szociális jogi fejlődésén keresztül elemeztem az unió versenyképessége és a szociális jogok összefüggéseit. A megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló humán tőke a gazdasági felzárkózás egyik legfontosabb alapja. A humán tőke minőségének javulása hosszú távon képes növelni a versenyképességet és a reálgazdaság növekedési potenciálját az innovációs képesség és a munkatermelékenység növekedésén keresztül, miközben a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége pedig segítője vagy korlátozója is lehet a fejlődésnek. A humántőke növekedéséhez a demográfiai helyzet javítása, az egészséges életévek növelése, valamint a (jövőbeni) munkaerőpiaci igényeknek megfelelő oktatási rendszer kialakítása egyaránt hozzájárul. Az első fejezetben a munkaerő gazdaságban betöltött szerepének elméleti értékelését végzem el. A második fejezetben a foglalkoztatáspolitika gazdaságpolitikai vonatkozásait vizsgálom. Az azt követő fejezetekben pedig a versenyképesség és a foglalkoztatáspolitika összekapcsolásának mikéntjét veszem szemügyre. Végül pedig elemzem az Európa 2020 stratégiát, az Európai Munkanélküli Segélyt, illetve a szociális jogok európai pillérét, mint az aktuális eredményeit az immár „Szociális Európaként” aposztrofált Európai Uniónak. Legvégül pedig konklúzió levonása előtt egy újfajta „kihívással” foglalkozok egy kisebb terjedelemben.
Leírás
Kulcsszavak
szociális jog, versenyképesség, foglalkoztatás politika
Forrás