A termelt tej mennyiségének hatása a holstein-fríz tehenek termékenységére

Dátum
Szerzők
Kiss, Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szelekció során a tejmennyiség növekedése és a jó gépi fejhetőségre törekedtek, ezekben a tulajdonságokban a holstein-fríz kitűnő, de a megnövekedett tej mennyisége miatt számos értékmérőt hátrányosan érintett. Ezért választottam dolgozatom témájául, hogy vizsgáljam és elemezzem egy intenzíven termelő üzem szaporodásbiológiai adatait illetve ennek befolyásoló tényezőit. Dolgozatomban az üsző termékenyülési korának hatását vizsgálom a termékenyülési indexre illetve az első laktációs tejtermelésre. Továbbá vizsgálom a különböző tejtermelési paraméterek hatását a termékenységi paraméterekre.
Leírás
Kulcsszavak
holstein-fríz, termékenység, tejtermelés, szaporodásbiológia, szarvasmarha
Forrás