Elég az export-vezérelt gazdasági növekedés a fenntartható gazdasági növekedéshez?

Dátum
Szerzők
Szécsi, Karolina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy az export- vezérelt gazdasági növekedés önmagában elég-e a fenntartható, hosszú távú gazdasági növekedéshez. A kérdés alapos körüljárása érdekében, a dolgozat tisztázza az export- vezérelt gazdasági növekedés fogalmát, bemutat a témában készült tanulmányokat és keresi a fenntartható, stabil gazdasági fejlődéshez szükséges feltételeket és az azt biztosító változókat. Bemutatásra kerül a tranzíciós pálya, aminek feltétele a gazdaság exportorientációja, majd a Solow-modellen keresztül áttér a hosszútávú gazdasági növekedés kérdésére. A dolgozatban két ország összehasonlítása történik. Mexikó és Dél-Korea is az említett hipotézist választva ért el sikereket a gazdaságuk előre mozdításában. Azonban, nem ugyanazt a fejlettségi szintet érték el. Számos más tényező figyelembevételével, ami közé tartozik a technológia, a beruházások, a megtakarítások és még egy adott ország intézményrendszere is, jut el a kérdés megválaszolására és a konzekvencia levonására, ami az, hogy a gazdasági növekedés mozgatórugójának tekintett export- vezérelt gazdasági növekedés önmagában nem biztosítja a fenntartható fejlődést.
Leírás
Kulcsszavak
export- vezérelt gazdasági növekedés, exportorientáció, fenntartható gazdasági fejlődés
Forrás