Fiatalok káros szenvedélyekkel: a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás mintázatai

Dátum
Szerzők
Hartman, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kamaszkor természetes velejárója a kíváncsiság, az új dolgok iránti érdeklődés, az izgalom, az adrenalin keresése, nem ritkán a lázadás és a konvenciókkal való szembenállás. Gyakori a megfontoltság hiánya, amely számos – később megbánásra érdemes – következményt vonhat maga után. Ezek tükrében nem meglepő az a tény, hogy a szerfogyasztás kipróbálásának időszaka – legyen szó akár legális, akár illegális szerekről – legtöbbnyire ebben az életszakaszban történik. Egyrészt ezért is különösen fontos és kiemelt figyelmet igénylő a fiatalok szerfogyasztásának figyelemmel kísérése, kutatása, másrészt pedig azért, mert a fogyasztásból könnyedén, szinte észrevétlenül alakulhat ki függőség. Dolgozatomban a szerfogyasztásról, ezen belül is a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer-fogyasztásról írok, kiemelten a fiatal korosztályra fókuszálva. Dolgozatom első felét az elméleti rész alkotja, amelyben a témához kapcsolódó szakirodalmak kerülnek bemutatásra, továbbá egy országos kutatás is áttekintésre kerül. A dolgozat második felében saját kutatásomat ismertetem és a kapott eredményeket elemzem. Célom, hogy egy új lokális színtéren is feltérképezzem a jelenséget, majd egy sok szempontú elemzéssel ismertessem a kapott eredményeket. Szeretném kideríteni mi jellemzi a fiatalok szerfogyasztását, mi miatt nyúlnak a serdülők a különböző szerekhez, milyen háttértényezői vannak a fogyasztásnak. Ezek feltárásához a családi hátérre mind a kérdőívben, mind az elemzésben nagy hangsúlyt fektettem.
Leírás
Kulcsszavak
fiatalok, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás
Forrás