Szőlőalanyvesszőkből származó endofita gombák izolálása és identifikálása

Dátum
Szerzők
Tóth, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunk során 120 alanyvesszőt vizsgáltunk. Célul tűztük ki a bennük élő fonalas gombák azonosítását. Ezt először klasszikus mikrobiológiai módszerekkel végeztük nemzetség szinten, majd molekuláris biológiai metódusokkal fajszinten. Ekkor az ITS régiót használtuk markerként.
Leírás
Kulcsszavak
endofiták, taxonómia, identifikálás
Forrás